Kto jest odpowiedzialny za przetwarzanie twoich danych osobowych?

Tożsamość: BRIGHT FUTURE IDIOMAS SL. – NIP: B-93546422
Adres pocztowy: UlicaPacífico 16, 29004 Málaga, Hiszpania
Email: marketing@ailmalaga.com
Ochrona Danych: Jesús Palomares

W jakim celu wykorzystujemy Twoje dane osobowe?

BRIGHT FUTURE IDIOMAS S.L. wykorzystuje informacje dostarczone przez wymienione strony, w celu informowania o kursach, ofertach i wydarzeniach oferowanych przez AIL Málaga, należącą do firmy BRIGHT FUTURE IDIOMAS S.L. Pozostajemy z Tobą w kontakcie przy pomocy telefonu lub skrzynki mailowej. Wykorzystujemy różnież informacje w celu realizacji kursów i usług oferowanych przez BRIGHT FUTURE IDIOMAS S.L, jeśli zajdzie taka potrzeba.

Aby móc zaoferować Ci usługi oraz produkty zgodne z Twoimi zainteresowaniami, na podstawie zdobytych informacji tworzymy “profil ucznia”. Profil ten służy dopasowaniu jak najlepszej oferty do Twoich potrzeb; żadne automatyczne decyzje nie są podejmowane za Ciebie.

Jak długo przechowujemy Twoje dane osobowe?

Podane dane osobowe będą przechowywane tak długo, jak długo utrzymywane będą stosunki handlowe lub zainteresowana strona nie zażąda ich usunięcia przez okres 2 lat od ostatniego kursu lub otrzymanej usługi.

Jaka jest podstawa prawna do przetwarzania Twoich danych osobowych?

Podstawą prawną do przetwarzania twoich danych jest realizacja kursów i usług, którymi byłeś zainteresowany.

Przesyłanie informacji o kursach i usługach oferowanych przez BRIGHT FUTURE IDIOMAS S.L. odbywa się na podstawie wyrażonej zgody.

Kto jest adresatem Twoich danych osobowych?

BRIGHT FUTURE IDIOMAS S.L. dzierżawi wirtualną infrastrukturę zgodnie z modelem “cloud computing” za pośrednictwem AWS i zgodnie z umową o ochronie prywatności UE-USA. – Informacje dostępne pod adresem: https://mailchimp.com/legal/privacy/

Jakie prawa posiadasz w momencie, gdy przekażesz nam swoje dane osobowe?

Każdy ma prawo do uzyskania informacji, czy BRIGHT FUTURE IDIOMAS S.L. wykorzystuje jego dane osobowe.

Zainteresowane strony mają prawo dostępu do swoich danych osobowych, a także do żądania poprawienia danych lub, w stosownych przypadkach, zażądania ich usunięcia, (między innymi gdy dane nie są już potrzebne do celów, do których zostały zebrane).

W pewnych okolicznościach zainteresowane strony mogą wystąpić o ograniczenie przetwarzania ich danych, w takim przypadku będziemy je przechowywać wyłącznie w celu wykonania lub obrony roszczeń.

W pewnych okolicznościach i z przyczyn związanych z ich szczególną sytuacją, zainteresowane strony mogą wyrazić sprzeciw wobec przetwarzania ich danych. BRIGHT FUTURE IDIOMAS S.L. przerwie przetwarzanie danych; z wyjątkiem uzasadnionych przyczyn, wykonywania lub obrony ewentualnych roszczeń.

Zainteresowane strony mają prawo do przenoszenia swoich danych osobowych. BRIGHT FUTURE IDIOMAS S.L. ułatwia to zainteresowanym stronom, które chcą skorzystać z tego prawa.

Zainteresowane strony mogą korzystać ze swoich praw, korzystając z łączy, które otrzymali od BRIGHT FUTURE IDIOMAS S.L. w wiadomości e-mail, lub żądając wykonania któregokolwiek z powyższych praw przy pomocy poczty elektronicznej o adresie: marketing@ailmalaga.com. Opcjonalnie, zainteresowane strony mogą skontaktować się z właściwym organem kontroli w celu uzyskania dodatkowych informacji na temat swoich praw.

Zainteresowane strony w dowolnym czasie mają prawo wycofać zgodę udzieloną na otrzymywanie informacji marketingowych i / lub biuletynów.

Zainteresowane strony mogą złożyć skargę do właściwego organu kontroli ochrony danych, szczególnie gdy nie są oni usatysfakcjonowain z wyegzekowania swoich praw w BRIGHT FUTURE IDIOMAS S.L.