Llama ahora! (+34) 951 771 765 Call Us (+34) 634 960 117| Lun-Vie: 09:00-21:00

Kurs Przygotowawczy do Egzaminu DELE

/Kurs Przygotowawczy do Egzaminu DELE
Kurs Przygotowawczy do Egzaminu DELE 2019-06-03T11:24:39+00:00

Kurs Przygotowawczy do Egzaminu DELE

Przy stopie zdawalności powyżej 90%, nasz Kurs Przygotowawczy do egzaminu DELE zapewni Ci najlepsze przygotowanie, aby zdać egzamin na jakimkolwiek poziomie chcesz!

DELE to oficjalny dyplom języka hiszpańskiego, uznawany w każdym kraju na całym świecie, od Hiszpanii po Argentynę. Dyplom DELE wydawany jest przez prestiżowy Instytut Cervantesa i jest certyfikatem języka hiszpańskiego, który zostanie z Tobą na całe życie. DELE jest bardzo przydatny i pożądany w środowisku akademickim oraz zawodowym. Posiadanie dyplomu DELE to duża zaleta. Jeśli chcesz potwierdzić swój poziom języka hiszpańskiego, dołącz do AIL Malaga, aby rzetelnie przygotować się do egzaminu i zdać go bez problemu!

Zgodnie z Europejskim Systemem Opisu Kształcenia Języka , do egzaminu DELE można przystąpić na 6 poziomach, od A1 (początkujący) do C2 (biegła znajomość języka).

Egzamin składa się z 5 różnych umiejętności językowych, które musisz opanować, aby uzyskać dyplom DELE:

• Czytanie ze zrozumieniem
• Umiejętności pisania
• Rozumienie ze słuchu
• Gramatyka i słownictwo
• Odpowiedź ustna

Przed przystąpieniem do egzaminu DELE, zalecamy wykonanie testu oceniającego Twój obecny poziomu języka hiszpańskiego u jednego z naszych nauczycieli – ekspertów DELE, który pomoże Ci dobrać odpowiedni poziom, aby zoptymalizować sznase pozytywnego zdania egzaminu.

Kurs Przygotowawczy do Egzaminu DELE – podsumowanie

Wielkość grup

maksymalnie 8 studentów

Przeciętnie 4, do maksymalnie 8 studentów w grupie

Dostępne poziomy

A1-A2-B1-B2-C1

Przygotowujemy do najbardziej popularnych poziomów egzaminu DELE: A1, A2, B1, B2 y C1

Długość trwania kursy

2 lub 4 tygodnie

Kurs mający na celu zoptymalizowany sukces: 4 tygodnie (ale możliwe 2 tygodnie)

Ilość zajęć w tygodniu

20 grupowych zajęć (45 minut jedna lekcja)

20 intensywnych zajęć skoncentrowanych na przygotowaniu do egzaminu DELE (45 minut każda lekcja)

Struktura zajęć

4 zajęcia przygotowawcze do egzaminu DELE na dzień

4 zajęcia przygotowawcze do egzaminu DELE na dzień

Data rozpoczęcia kursu: (termin zapisów)

Kliknij, aby uzyskać więcej informacji

21 marca: (16 marca)
25 kwietnia: (22 kwietnia)
20 czerwca: (8 czerwca)
26 września: (14 września)
31 października: (19 października)

Daty egzaminów DELE

Kliknij tutaj

5 kwietnia: wszystkie poziomy (z wyjątkiem C2)
24 i 25 maja:
wszystkie poziomy
12 lipca:
wszystkie poziomy (z wyjątkiem C2)
13 września: A2
4 października:
A2, B1, B2
22 i 23 listopada :
wszystkie poziomy

Informacje dodatkowe

Kliknij tutaj, aby uzyskać więcej informacji

Kurs Przygotowawczy do Egzaminu DELE, pomoże Ci poprawić Twój poziom języka hiszpańskiego oraz pomyślnie zdać egzamin DELE. Zajęcia uczące technik rozwiązywania testów, sprawią, że z łatwością uzyskasz certyfikat DELE.

Chcę zapisać się na Kurs Przygorowawczy do Egzaminu DELE

Kurs Przygotowawczy do Egzaminu DELE | Cele

Kurs przygotowawczy do Egzaminu DELE to idealny kurs, który zmaksymalizuje Twoje szanse zdania egzaminu. Podczas ogólnych zajęć hiszpańskiego, nauczysz się słownictwa, komunikacji i umiejętności wchodzących w skład egzaminu DELE. Natomiast, dzięki lekcjom poświęconym przygotowaniu do zdania egzaminu, wykonasz wiele testów próbnych oraz poznasz techniki rozwiązywania arkuszy, które pozwolą Ci z łatwością zdać każdy egzamin DELE.

Nasza metoda nauczania jest indywidaulnie dopasowana do każdego ucznia i w dużej mierze skupia się na rozwijaniu umiejętności komunikacyjnych w języku hiszpańskim. Dzięki nauce z nami, opanujesz języka hiszpańskii, a jednocześnie przygotujesz się do zdania egzaminu DELE. Kurs przygotowawczy do DELE to doskonałe, zrównoważone połączenie ogólnych lekcji hiszpańskiego oraz tych poświęconych umiejętnościom testowym, dzięki którym zdobędziesz uznawany na całym świecie dyplom DELE.

Super intensywny kurs hiszpanskieg szkola ail malaga
DELE kurs egzamin hiszpanskii certyfikat ail malaga

Korzyści z uzyskania certyfikatu DELE

Certyfikaty DELE są jedynymi, wydawanymi przez hiszpańskie Ministerstwo Edukacji, oficjalnie akredytowanymi na całym świecie dyplomami, potwierdzającymi znajomość języka hiszpańskiego. Cetryfikaty DELE są rozpoznawane na całym świecie, zarówno przez firmy publiczne, jak i prywatne. Są wymagane w środowisku edukacyjnym oraz zawodowym.

Dzięki temu certyfikat DELE zapewnia wiele korzyści:

  • dyplomy DELE są wysoko cenione przez uniwersytety oraz rekruterów
  • są cennym dodatkiem do Twoich umiejętności
  • wymagane przez wiele kierunków uniwersyteckich 

DELE pomaga zostać zauważonym na rynku pracy i zapewnia dostęp do instytucji edukacyjnych w Hiszpanii, ale także w ponad 90 krajach, w których testy są przeprowadzane.

Struktura Egzaminu DELE

Czytanie

Uczestnik musi:
• odpowiedzieć na 9 pytań z wielokrotnym wyborem na podstawie 3 różnych tekstów
• Połączyć fragmenty zdań w całość

Słuchanie

Uczestnik otrzyma do wykonania 4 zadania z 25 pytaniami wielokrotnego wyboru, bazujące na 4 nagraniach. Zdania obejmują proste zdania i powszechne informacje.

Pisanie

Uczestnik musi wykonać 2 zadania polegające na napisaniu krótkich tekstów zawierających 30 wyrazów.

Mówienie

4 zadania:
• ustne przedstawienie się
• rozwinięcie tematu
• konwersacja z egzaminatorem
• konwersacja bazująca na opisywaniu obrazków

Czytanie

Uczestnik musi:
• Rozumieć teksty składające się z krótkich zdań, np. zasady, instrukcje, menu restauracji i wyciągnąć z nich kluczowe informacje.
• Odpowiedzieć na pytania wielokrotnego wyboru, bazując na krótkich tekstach.
• Rozpoznawać rzeczowniki, słowa i zdania oraz rozumieć znaczenie prostych instrukcji

Słuchanie

Uczestnik będzie miał 5 zadań, które rozwiąże wykorzystując usłyszane wypowiedzi, nagrania radiowe lub rozmowy telefoniczne.

Pisanie

Uczesntnik musi:
• Wypełnić formuarz z danymi osobowymi
• Napisać list o jej/jego rodzinie i informacjach osobistych
• Napisać tekst bazujący na podanych informacjach

Mówienie

Uczestnik musi:
• Poprowadzić monolog (3-4 min.): uczestnik musi być w stanie mówić o podstawowych informacjach
• Opsać fotografie
• Prowadzić dialog z egzaminatorem na temat fotografii
• Opowiedzieć o rutynowych czynnościach dnia codziennego

Czytanie

Uczestnik musi:
• Odpowiedzieć na pytania wielokrotnego wyboru  bazujące na rożnych tekstach.
• Odpowiedzieć na pytania wyłapując informacje z teksu

Słuchanie

Uczestnik musi wysłuchać proste dialogii oraz/lub nagrane informacje, aby wykonać 4 zadania.

Pisanie

Uczestnik musi napisać 2 teksty: pirwszym z nich może być list, wiadomość na forum, e-mail, lub wpis na blogu. Drugim z nich może być wpis do dziennika, biografia, które mogą zawierać opisy lub narracje, prezentację informacji i osobiste opinie.

Mówienie

Uczesrtnik musi poprowadzić rozmowę z egzaminatorem. Pomocą mogą być materiały graficzne, które ułatwią rozpoczęcie rozmowy.

Czytanie

Uczestnik musi odpowiedzieć na 12 pytań wielokrotnego wyboru, bazując na 4 tekstach.

Słuchanie

Uczestnik wysłucha 4 nagrań, takich jak reklamy, wiadomości, rozmowy, czy wywiady, aby odpowiedzieć na 12 pytań wielokrotnego wyboru.

Pisanie

Uczesrtnik musi napisać 2 teksy. Pierwszy z nich to list, drugi to artykuł do gazety, magazynu, lub na bloga.

Mówienie

Uczestnik musi poprowadzić monolog na temat sposobów rozwiązania przedstawionej sytuacji i przygotować argumentację swojej wypowiedzi.

Czytanie

Uczestnik powinien:
• Rozumieć ogólnie koncepcje i specyficzne informacje w sytuacjach zawodowych oraz publicznych, aby odpowiedzieć na pytania wielokrotnego wyboru.
• Uporządkować kolejność poszczególnych części tekstu oraz rozumieć relację pomiędzy nimi, tak aby uzupełnić akapity.
• Zrozumieć treść lub punkt widzenia zawarty w artykułach i raportach na tematy profesjonalne i akademickie, tak aby wybrać prawidłowa odpowiedź z wielokrotnego wyboru.
• Wyłapać odpowiednie informacje z krótkich tekstów, które zawierają wiaodmości naukowe, tak aby połączyć je z pasującymi do nich zdaniami.
• Rozpoznaj strukturę oraz odpowiednie słownictwo w tekście ze złożonymi wyrażeniami lingwistycznymi.

Słuchanie

Uczestnik musi:
• Być w stanie rozumieć podstawowe informacje i najważniejsze dane z tekstu. Musi zidentyfikować osobę, która się wypowiada i rozpoznać jej/jego postawę/uczucia/intencje.
• Fill a text with sentences and/or words and answer to a multiple choice questionnaire Wypełnić tekst zdaniami oraz/lub wyrazami i odpowiedzieć na pytania wielokrotnego wyboru

Pisanie

Zadania:
• Wysłuchaj nagrania i na jego podstawie napisz artykuł (220-250 słów) podkreślając najważniejsze informacje zawarte w nagraniu.
• Napisz tekst (220-250 słów) naświetlając punkt widzenia osoby mówiącej w nagraniu

Mówienie

Uczestnik poprowadzi monolog bazujący na wyrażonej wcześniej w krótkim tekście, dyskusji oraz debacie opinii. Uczestnik poprowadzi rozmowę z egzaminatorami bazując na materiałach graficznych.

Czytanie i używanie języka

Uczestnik będzie w stanie:
• Odpowiedzieć na 9 pytań wielokrotnego wyboru, bazując na 3 różnych tekstach (maksymalnie 800 wyraów).
• Połączyć 10 części zdań.
• Odpowiedzieć na 16 pytań wielokrotnego wyboru, bazując na 4 nagraniach. Nagrania będą zawierały dyskusje pomiędzy kilkoma osobami, lub wiadomości transmitowane na kanale medialnym.

Słuchanie i pisanie

Uczestnik napisze:
• e-mail na temat, który nie jest prywatny (150-200 słów)
• wypracowanie (150-200 słów)

Czytanie i mówienie

Uczestnik musi poprowadzić monolog, mówiąc o sposobach rozwiązania danego problemu. Uczestnik będzie mógł wybrać problem spośród podanych, tak aby przygotować argumentację.

Zdaniem naszego nauczyciela:

“Kurs przygotowawczy do egzaminu DELE jest bardzo intensywny, ale na końcu przynosi wspaniały efekt…dyplom DELE potwierdzający Twoją znajomość języka hiszpańskiego! Spakuj bikini, krem do opalania i o nic się nie martw – poprowadzimy Twoją naukę tak, abyś cieszył się urokiem Malagi, a jednocześnie z łatwością uzyskał dyplom DELE!”

Cena za Kurs Przygotowawczy do Egzaminu DELE

Kurs Przygotowawczy do Egzaminu DELE

850
  • 4 tygodnie (20 zajęć w tygodniu) lub 8 tygodni (10 zajęć w tygodniu)

Dodaj 10 zajęć indywidualnych

290
  • €29 za lekcje

Ceny nie zawierają opłaty za rejestrację (50€)

Uzyskaj wycenę kursu za pomocą 1 kliknięcia

Imię*

E-mail*

Telefon (opcjonalnie)

Ilość tygodni kursu przygotowawczego do egzaminu DELE*

Rodzaj Zakwaterowania*

Usługi dodatkowe

Planowana data przyjazdu (w przybliżeniu)

captcha

Akceptuję Politykę Prywatności AIL Malaga.

Chcę otrzymywać informacje, promocje oraz oferty od AIL Malaga

Przydatne informacje

This website uses cookies to offer you the best experience online. By continuing to use our website, you agree to the use of cookies.