Czego uczy kurs hiszpańskiego – poziom A1

Zgodnie z Europejskim Systemem Opisu Kształcenia Językowego (CEFR) student poziomu A1 jest w stanie zrozumieć i stosować wyrażenia dnia codziennego. Potrafi posługiwać się podstawowymi zwrotami mającymi na celu wyrażanie bieżących potrzeb. Jest w stanie przedstawić siebie i innych oraz poprosić i podać dane osobowe na temat swojego domu, środowiska i najbliższych osób.

Podczas kursu języka hiszpańskiego dla początkujących, będziesz uczyć się języka hiszpańskiego uczestnicząc w specjalnie przygotowanym kursie, którego celem jest nauka podstaw języka hiszpańskiego w efektywny i progresywny sposób.

Spełniając kryteria CEFR, podczas kursu języka hiszpańskiego na poziomie A1 nauczysz się:

Słownictwo:

 • Miejsca i państwa

 • Narodowości

 • Liczby

 • Pogoda

 • Sklepy, bary i restauracje

 • Cechy osobowości

 • Rodzina

 • Dni i tygodnie

 • Kuchnia hiszpańska

 • Miasto

Gramatyka:

 • Rodzaje i odmiany

 • Czasowniki “ser”, “tener”, “llamarse”, “gustar”, “poner” i “traer”

 • Przymiotniki

 • Present Simple z regularnymi i nieregularnymi czasownikami

 • Używanie “por” i “para”

 • Stopniowanie przymiotników

 • Czasowniki zwrotne

 • Yo también/Yo tampoco/Yo sí/Yo no

 • Primero/Después/Luego

 • Czas przeszły dokonany

Będziesz w stanie:

 • Podać i zapytać o dane osobowe

 • Przywitać się i pożegnać

 • Zadawać pytania

 • Opowiadać o sobie i innych

 • Opisywać ludzi i miejsca

 • Używać hiszpańskiego w sklepach

 • Zamawiać jedzenie w barach i restauracjach

 • Mówić w czasie teraźniejszym i przeszłym

Wyrazisz:

 • Zainteresowania i motywację

 • Potrzeby

 • Zwyczaje i nawyki

 • Czas i warunki pogodowe

 • Teraźniejszość

 • Przeszłość

 • Ilości

 • Upodobania

Czego uczy kurs hiszpańskiego – poziom A2

Europejskim Systemem Opisu Kształcenia Językowego, określa użytkowników języka hiszpańskiego na poziomie A2, jako zdolnych zrozumieć zdania i często używane wyrażenia związane z tematami, takimi jak: informacje na temat siebie i rodziny, zakupy, zamawianie jedzenia, zawody, miejsca… Studenci na poziomie A2 potrafią wyrażać komunikaty i wymieniać się informacjami, tak aby wykonać proste i rutynowe zadania. Użytkownicy języka wiedzą, jak opisać swoją przeszłość oraz otoczenie, a także wyrazić swoje bieżące potrzeby.

Aby spełnić kryteria CEFR, podczas naszego kursu języka hiszpańskiego na poziomie A2 nauczysz się:  

Słownictwo:

 • Przymiotniki opisujące wygląd zewnętrzny

 • Dom

 • Obiekty

 • Ubrania

 • Zajęcia rekreacyjne

 • Waga i miara

 • Części ciała

Gramatyka:

 • Czasowniki zwrotne: “sentirse” + przymiotnik

 • Tener que / hay que / lo mejor es

 • Pensar / Ir a + bezokolicznik

 • Czas teraźniejszy – nieregularny

 • este/esta/estos/estas, ese/esa/esos/esas

 • el/la/los/las + adjective, el/la/los/las + de + noun
 • el/la/los/las + que + czasownik

 • Płacenie

 • Wyrażenia w trybie rozkazującym

 • “Tú” i “usted”

 • Czas teraźniejszy i nieokreślony czas teraźniejszy

 • Zaimki osobowe

 • Formy bezosobowe z “se”

 • Temporary markers
 • Empezar a+ bezokolicznik, ir/irse

 • me/te/le/nos/os/les gustaría + bezokolicznik

 • Użycie “ser” i “estar”

Będziesz w stanie:

 • Podać dane osobowe i opowiedzieć o nawykach

 • Opowiedzieć o sobie i swoich uczuciach

 • Opisać mieszkanie

 • Zlokalizować przedmioty

 • Opisać przedmioty

 • Opisać cechy fizyczne ludzi

 • Opowiedzieć o harmonogramie i czasie wolnym

 • Opisać miejsca

 • Opowiedzieć o swoich zainteresowańach

 • Mówić o swoim guście

 • Mówić o wydarzeniach z przeszłości

 • Dawać porady

 • Pisać różne rodzaje tekstów

Wyrazisz:

 • Nawyki i ich czas trwania

 • Motywację i trudności

 • Zamiary i rekomendacje

 • Gust

 • Warunki

 • Powiązania i podobieństwa pomiędzy ludźmi

 • Zaproszenie i prezentację

 • Harmonogram

 • Zdarzenia z przeszłości

 • Doświadczenia

 • Pragnienia

 • Porady

 • Nastroje

 • Ból

Czego uczy kurs hiszpańskiego – poziom B1

Zgodnie z Europejskim Systemem Opisu Kształcenia Językowego (CEFR), studenci posługujący się językiem na poziomie B1, są w stanie zrozumieć przejrzyste teksty, dotyczące tematów dla nich znanych, zarówno w środowisku zowodowym, akademickim, jak i w czasie wolnym. Uczeń wie, jak wykorzystywać poziom B1 w większości sytuacji, które moga mu się przytrafić podczas podróży. Ponadto jest w stanie pisać teksty zgodne z tematami, które zna, bądź którymi się interesuje. Może opisać swoje przeżycia, doświadczenia, pragnienia, a do tego uargumentować swoje opinie.

Kurs ma na celu pomóc uczniom w przejściu z podstawowego poziomu języka hiszpańskiego na poziom średniozaawansowany. Kurs B1 jest naprawdę skuteczny, aby przygotować się do egzaminu DELE.

Aby spełnić kryteria CEFR, podczas naszego kursu języka hiszpańskiego na poziomie B1 nauczysz się:

Gramatyka:

 • Ya / todavía no + czas przeszły

 • Parafrazy

 • Soler + bezokolicznik

 • Czas przeszły niedokonany

 • Formy imperatywne

 • Pośrednie i bezpośrednie zaimki osobowe

 • Czas przeszły – wyjątki

 • Imperfecto vs Pretérito (Czas przeszły)

 • Temporal indicators

 • Zdania warunkowe

 • Czas przyszły niedokonany

 • Kwantyfikatory

Będziesz w stanie:

 • Mówić o tradycjach i przyzwyczajeniach, obecnych i z przeszłości

 • Mówić o zdarzeniach teraźniejszych i z przeszłości

 • Dyskutować

 • Dawać porady i rekomendacje

 • Wydawać polecenia

 • Opisać teraźniejszość i przeszłość

 • Rozmawiać przez telefon i pisać wiadomości tekstowe

 • Mówić w czasie przeszłym

 • Prosić o przyszługi

 • Wydawać zezwolenia

 • Mówić o zdarzeniach z przyszłości

 • Formułować hipotezy

 • Streszczać i mówić w czasie teraźniejszym

 • Opowiadać żarty

Wyrazisz:

 • Doświadczenia z przeszłości

 • Nawyki

 • Zakazy

 • Zobowiązania

 • W formie bezosobowej

 • Wdzięczność

 • Działania z przyszłości

 • Hipotezy

Czego uczy kurs hiszpańskiego – poziom B2

Zgodnie z Europejskim Systemem Opisu Kształcenia Językowego (CEFR), studenci posługujący się językiem na poziomie B2 są w stanie zrozumieć teksty techniczne oraz abstrakcyjne na temat obszarów wiedzy, które znają. Uczniowie na poziomie B2 mogą płynnie i naturalnie komunikować się z native speakerami, tak że ich rozmowa przebiega bez trudności. Studenci B2 potrafią pisać klarowne, a przy tym szczegółowe teksty na różne tematy, a także są w stanie argumentować swoje zdanie.

Kiedy osiągniesz poziom B2 języka hiszpańskiego, będziesz mógł skorzystać z niepowtarzalnej oferty dołączenia do naszego kursu hiszpańskiego + praktyk w Hiszpanii. Wzbogać swoje CV odbywając staż za granicą, zyskaj liczne korzyści i stań się jednym z najbardziej pożądanych pracowników na rynku pracy.

Aby spełnić kryteria CEFR, podczas naszego kursu języka hiszpańskiego na poziomie B2 nauczysz się:

Gramatyka:

 • Używanie “aunque”

 • Czasowniki z zaimkami

 • Pretérito Indefinido vs Pretérito Imperfecto

 • Pretérito Pluscuamperfecto

 • Czas teraźniejszy z Subjuntivo

 • Stopniowanie

 • Zwtory wykrzyknikowe

 • Zwroty względne

 • Futuro Simple

 • Futuro Compuesto

 • Strona bierna

 • Pretérito Imperfecto Subjuntivo

Będziesz w stanie:

 • Mówić o umiejętnościach i emocjach

 • Opowiadać o anegdotach z przeszłości

 • Mówić o przyczynach i konsekwencjach

 • Oceniać sytuacje i zgłaszać roszczenia

 • Proponować rozwiązania

 • Rozmawiać o relacjach osobistych

 • Sprzeciwiać się

 • Przeglądać artykuły

 • Stawiać hipotezy i założenia

 • Pisać wiadomości

 • Udzielać porad, wydawać rozkazy, zgłaszać petycje

 • Używaż stylu pośredniego

Wyrazisz:

 • Wstyd i strach

 • zdarzenia z przeszłości

 • Zainteresowania

 • Przyczyny i skutki

 • Życzenia i prośby

 • Porozumienie

 • Hipotezy i przypuszczenia

 • Nowości

 • Ignorancję